Đang tải...

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

+ Khách hàng mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng có thể tiến hành thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ thanh toán: Visa, ATM...

 

+ Đối với hình thức mua hàng Online bạn có thể thanh toán chi phí mua hàng bằng hình thức sau: Hình thứ COD ( Khách hàng sẽ tiến hành thanh toán chi phí mua hàng có người giao hàng khi nhận được hàng).